Συνοδευτικά Προγράμματα

CategoriesΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Μαθησιακό πρόγραμμα οργανώνεται σε ομάδες, ανάλογα με τις μαθησιακές δυνατότητες των νέων και τις συναισθηματικές και γνωστικές τους ανάγκες. Εφαρμόζεται άλλοτε…

CategoriesΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Λογοθεραπείας είναι ενταγμένα είτε σε ατομικά προγράμματα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες…

CategoriesΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα πραγματοποιούνται προγράμματα προσαρμοσμένης Φυσικής αγωγής και Αθλητισμού. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η άσκηση του σώματος, η…